วาระดำรงตำแหน่งคณะกรรมการฯ?

Updated: Nov 2, 2019

จากคำถามแฟนเพจของเรา ถามว่า... ว่าด้วยวาระดำรงตแหน่งของกรรมการ "กรรมการมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี ในกรณีกรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระหรือมีการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้แล้ว ยังมีวาระในตำแหน่ง ให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งแทน หรือเป็นกรรมการเพิ่มขึ้นอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการ ซึ่งได้รับแต่งตั้งไว้แล้ว"

คำถาม : มีกรรมการที่ได้รับการจดทะเบียนจำนวน 6 ท่าน ลาออกในที่ประชุมใหญ่ 5 ท่าน จึงจัดประชุมวิสามัญขึ้น และกรรมการท่านที่เหลืออยู่ถูกถอดถอนจากที่ประชุมใหญ่ 1 ท่าน ทั้งนี้มติที่ประชุมใหญ่ กำหนดให้มีจำนวนกรรมการใหม่ เพื่อบริหารงานนิติบุคคลฯ 5 ท่าน การนับวาระดำรงตำแหน่งให้เริ่มนับ 1 ใหม่ หรือให้นับต่อจากวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการชุดเดิมคะ ดูคำตอบได้ที่รูปภาพด้านบนได้เลย #นิติบุคคลอาคารชุด #นิติบุคคลหมูบ้านจัดสรร #บริหารงาน

**ทุกปัญหา เรามีคำตอบ เกี่ยวกับทุกเรื่อง คอนโด และหมู่บ้าน กับ เจไอพีเอ็ม

สามารถส่งคำถามมาที่เราได้ ทาง Inbox หรือ Comments หาเราได้เลย..

8 views0 comments

JIPM Co.,Ltd.

338/462  Soi Ladprao 87 Khlong Chaokhun Sing
Wangthonglang  Bangkok 10310

Call Us : 02 538 0337
Fx: 02 932 0355

Email : jipm.ho01@gmail.com 

Contact Quotation