ภาพบรรยากาศ การอบรมเชิงปฏิบัติการช่างประจำอาคาร ครั้งที่ 1/2563

การอบรมในครั้งนี้ เสริมสร้างศักยภาพการทำงาน และการปฏิบัติการจริง เตรียมความพร้อม เชิงรุกและเชิงป้องกันอยู่เสมอ เพื่อความปลอดภัยของอาคาร และให้บริการ ท่านเจ้าของร่วม/สมาชิก ด้วยความประทับใจ

ติดต่อบริหารงาน นิติบุคคลอาคารชุด / หมู่บ้านจัดสรร Email : jipm.ho.01@gmail.com https://www.jipm.company โทร. 02-5380337

59 views0 comments

JIPM Co.,Ltd.

338/462  Soi Ladprao 87 Khlong Chaokhun Sing
Wangthonglang  Bangkok 10310

Call Us : 02 538 0337
Fx: 02 932 0355

Email : jipm.ho01@gmail.com 

Contact Quotation