เรียก"นิติ"เหมือนกัน แต่ต่างกันนะ Ep.2/4

....มาต่อกับ เรียก"นิติ"เหมือนกัน แต่ต่างกันนะ Ep.2/4 กันค่ะ วันนี้เราจะมาดูเรื่อง ผู้เป็นเจ้าของ/ผู้มีอำนาจ , ผู้มีอำนาจกระทำการ และผู้บริหาร จะแตกต่างกันอย่างไรเรามาดูกัน


(ใครที่ตามไม่ทันสามารถติดตาม Ep.1/4 ได้ที่ https://www.jipm.company/post/%E0%B9%80%E0%B8%A3-%E0%B8%A2%E0%B8%81-%E0%B8%99-%E0%B8%95-%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A1-%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81-%E0%B8%99-%E0%B9%81%E0%B8%95-%E0%B8%95-%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81-%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B0-ep-1-4 )


#เจไอพีเอ็มหามาหาเล่า#นิติบุคคลอาคารชุด#นิติบุคคลหมู่บ้าน#บริษัท(ใครที่ตามไม่ทันสามารถติดตาม Ep.1/4 ได้ที่ https://www.jipm.company/post/%E0%B9%80%E0%B8%A3-%E0%B8%A2%E0%B8%81-%E0%B8%99-%E0%B8%95-%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A1-%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81-%E0%B8%99-%E0%B9%81%E0%B8%95-%E0%B8%95-%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81-%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B0-ep-1-4 นะคะ)

10 views0 comments

JIPM Co.,Ltd.

338/462  Soi Ladprao 87 Khlong Chaokhun Sing
Wangthonglang  Bangkok 10310

Call Us : 02 538 0337
Fx: 02 932 0355

Email : jipm.ho01@gmail.com 

Contact Quotation